Beynəlxalq Gənc Siyasətçilər Məktəbinin açılış günü