Avrointeqrasiya - Beynəlxalq Gənclər Forumu/3-cü gün